Nieuwsbrief, 24 november

Dag Vrienden van Sagalassos,

De zomercampagne ligt al een tijdje achter ons. De Leuvense gang van zaken heeft het team in geen tijd volledig opgeslokt, waardoor we jammer genoeg niet aan het laatste deel van de opgravingsrapportage zijn toegekomen. Daarbij meld ik graag dat we in samenspraak met het Leuvens Universiteitsfonds een nieuwe organisatie voor de Vrienden van Sagalassos aan het uittekenen zijn, en dat jullie daar binnenkort alles over zullen vernemen. Ondertussen waren we vorige week bijzonder verheugd omdat het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ons op de hoogte bracht dat onze meest recente projectaanvraag werd goedgekeurd. De volgende vier jaren zullen antropologen, DNA-specialisten, voedingsspecialisten en archeologen interdisciplinair samenwerken rond hoe de Romeinse en Byzantijnse populaties van het antieke Sagalassos omgingen met de dood, en wat dit vertelt over hen als gemeenschap.

Bezoek Rector Rik Torfs

Op donderdag 2 oktober bracht KU Leuven Rector Rik Torfs een bezoek aan het Sagalassos project. Deze groepsfoto die aan het einde van zijn bezoek werd genomen, willen we u niet onthouden.

Vondst van de week, 10 september

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het is mij een genoegen jullie de resultaten van onze werkzaamheden tijdens afgelopen campagne op de Bovenste Agora van Sagalassos voor te stellen. De resultaten op de overige werven volgen in een later bericht. De opgravingen, het architecturale studiewerk en de restauratiewerkzaamheden op het centrale plein van Sagalassos werden dit jaar gesteund door het Departement Federaal Wetenschapsbeleid (IUAP 07/09), de KU Leuven (GOA 13/04), de firma's Aygaz, Koptur/Turquievision, Paloma Hotels, Omnia, de familie Renier, het Amerikaanse Global Heritage Fund en last but not least de Vrienden van Sagalassos.

Vondst van de week, 1 september

Dag Vrienden van Sagalassos,

Het grootste deel van de ploeg is ondertussen terug thuis. Deze week wordt de site afgesloten voor de winter en legt de anastylose-ploeg de laatste stenen op elkaar. Daarna is het weer voor even mooi geweest in Sagalassos.

Met spijt moet ik jullie melden dat het beloofde bericht betreffende de opgravingsresultaten even op zich zal moeten laten wachten. Bij terugkomst in Leuven blijkt dat de renovatiewerken aan het Sagalassoshuis weliswaar in de laatste recht lijn zitten, maar nog niet toelaten ons op een normale manier te organiseren. Zowel het digitale als het analoge archief is nog niet consulteerbaar. Van zodra alles in zijn plooi valt krijgen jullie zeker het beloofde overzicht.

Jeroen Poblome

Vondst van de week, 25 augustus

Dag Vrienden van Sagalassos,

Toen gisteren, 24 augustus, de meeste ploegleden al gaan slapen waren heeft de aarde gebeefd in Ağlasun. Twee kort op elkaar volgende harde schokgolven, waarbij de tweede vergezeld ging met een soort van groot ontploffingsgeluid. Erna volgende een reeks van naschokken die steeds minder voelbaar waren. M 5.2 berichten de geologen van de ploeg ons vanuit Leuven, waarbij het blijkbaar de breuklijn van Sagalassos zelf is die bewogen heeft. Iedereen in het dorp en van de ploeg is er gelukkig enkel met de schrik van af gekomen. Er is hier en daar wat materiële schade in het dorp, maar niks ernstig. Het hartverwarmende van dit gebeuren is dat de hele gemeenschap van het dorp onmiddellijk bij elkaar komt om te zien dat alles in orde is, en dat ze daarbij de ploeg niet vergeten. Ook werd er onmiddellijk van alles geregeld om buiten te slapen, wat de meesten in Ağlasun ook gedaan hebben, inclusief een deel van het project op het gras in het opgravingshuis. Nadat we hadden vastgesteld dat iedereen ok was, zijn Ebru en Semih naar Sagalassos getrokken, met de schrik om het hart voor hun restauratieprojecten. Er bleek geen schade te zijn, en ook deze morgen bij daglicht konden we geen calamiteiten vaststellen op de site. Enkel het water van het laat-Hellenistische brongebouw, waar heel de ploeg van drinkt en mee werkt, is sterk vertroebeld. Dan maar de auto volgeladen met flessenwater om op alle werven te gaan verdelen. Het ontberen van drinkwater zal in de Oudheid weliswaar meer effect gehad hebben, zelfs al was er geen schade aan lijf, leden of gebouwen en huizen.

Syndicate content