Lezing 19 februari: Het laatantieke Sagalassos. Kommer of kwel of een ander model?

In deze lezing gaat prof. Jeroen Poblome (KU Leuven) in op hoe de late Oudheid zeer vaak als een periode van algemeen verval gezien wordt. Ooggetuigen waren ervan overtuigd dat het einde van de wereld nakend was. Veel geschiedenisboeken hangen ook dit beeld op. Maar hoe zit het nu juist met dat verval? Buigend op archeologische opgravingen en interdisciplinair onderzoek van de laatste paar jaar in het antieke Sagalassos (ZW Turkije) worden een reeks aspecten van het wel en wee van deze gemeenschap tegen het licht gehouden.

Nieuwsbrief, 24 november

Dag Vrienden van Sagalassos,

De zomercampagne ligt al een tijdje achter ons. De Leuvense gang van zaken heeft het team in geen tijd volledig opgeslokt, waardoor we jammer genoeg niet aan het laatste deel van de opgravingsrapportage zijn toegekomen. Daarbij meld ik graag dat we in samenspraak met het Leuvens Universiteitsfonds een nieuwe organisatie voor de Vrienden van Sagalassos aan het uittekenen zijn, en dat jullie daar binnenkort alles over zullen vernemen. Ondertussen waren we vorige week bijzonder verheugd omdat het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ons op de hoogte bracht dat onze meest recente projectaanvraag werd goedgekeurd. De volgende vier jaren zullen antropologen, DNA-specialisten, voedingsspecialisten en archeologen interdisciplinair samenwerken rond hoe de Romeinse en Byzantijnse populaties van het antieke Sagalassos omgingen met de dood, en wat dit vertelt over hen als gemeenschap.

Bezoek Rector Rik Torfs

Op donderdag 2 oktober bracht KU Leuven Rector Rik Torfs een bezoek aan het Sagalassos project. Deze groepsfoto die aan het einde van zijn bezoek werd genomen, willen we u niet onthouden.

Vondst van de week, 10 september

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het is mij een genoegen jullie de resultaten van onze werkzaamheden tijdens afgelopen campagne op de Bovenste Agora van Sagalassos voor te stellen. De resultaten op de overige werven volgen in een later bericht. De opgravingen, het architecturale studiewerk en de restauratiewerkzaamheden op het centrale plein van Sagalassos werden dit jaar gesteund door het Departement Federaal Wetenschapsbeleid (IUAP 07/09), de KU Leuven (GOA 13/04), de firma's Aygaz, Koptur/Turquievision, Paloma Hotels, Omnia, de familie Renier, het Amerikaanse Global Heritage Fund en last but not least de Vrienden van Sagalassos.

Vondst van de week, 1 september

Dag Vrienden van Sagalassos,

Het grootste deel van de ploeg is ondertussen terug thuis. Deze week wordt de site afgesloten voor de winter en legt de anastylose-ploeg de laatste stenen op elkaar. Daarna is het weer voor even mooi geweest in Sagalassos.

Met spijt moet ik jullie melden dat het beloofde bericht betreffende de opgravingsresultaten even op zich zal moeten laten wachten. Bij terugkomst in Leuven blijkt dat de renovatiewerken aan het Sagalassoshuis weliswaar in de laatste recht lijn zitten, maar nog niet toelaten ons op een normale manier te organiseren. Zowel het digitale als het analoge archief is nog niet consulteerbaar. Van zodra alles in zijn plooi valt krijgen jullie zeker het beloofde overzicht.

Jeroen Poblome

Syndicate content