Nieuws uit Sagalassos, 18 juni 2015

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het is weer zover. Sinds een week zitten we op onze vertrouwde berg in Turkije, en zal ik jullie geregeld op de hoogte brengen van nieuwe bevindingen en ontdekkingen, groot of klein. Verschillende Vrienden die een moeilijke periode doormaken, onder meer door ziekte, hebben laten weten dat deze berichten helpen om even de gedachten te verzetten. In tijden waarin algehele drukte ons om de oren slaat kan ik alleen maar hopen dat nieuws uit Sagalassos een beetje deugd mag doen voor iedereen.

Lezing 19 februari: Het laatantieke Sagalassos. Kommer of kwel of een ander model?

In deze lezing gaat prof. Jeroen Poblome (KU Leuven) in op hoe de late Oudheid zeer vaak als een periode van algemeen verval gezien wordt. Ooggetuigen waren ervan overtuigd dat het einde van de wereld nakend was. Veel geschiedenisboeken hangen ook dit beeld op. Maar hoe zit het nu juist met dat verval? Buigend op archeologische opgravingen en interdisciplinair onderzoek van de laatste paar jaar in het antieke Sagalassos (ZW Turkije) worden een reeks aspecten van het wel en wee van deze gemeenschap tegen het licht gehouden.

Nieuwsbrief, 24 november

Dag Vrienden van Sagalassos,

De zomercampagne ligt al een tijdje achter ons. De Leuvense gang van zaken heeft het team in geen tijd volledig opgeslokt, waardoor we jammer genoeg niet aan het laatste deel van de opgravingsrapportage zijn toegekomen. Daarbij meld ik graag dat we in samenspraak met het Leuvens Universiteitsfonds een nieuwe organisatie voor de Vrienden van Sagalassos aan het uittekenen zijn, en dat jullie daar binnenkort alles over zullen vernemen. Ondertussen waren we vorige week bijzonder verheugd omdat het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ons op de hoogte bracht dat onze meest recente projectaanvraag werd goedgekeurd. De volgende vier jaren zullen antropologen, DNA-specialisten, voedingsspecialisten en archeologen interdisciplinair samenwerken rond hoe de Romeinse en Byzantijnse populaties van het antieke Sagalassos omgingen met de dood, en wat dit vertelt over hen als gemeenschap.

Bezoek Rector Rik Torfs

Op donderdag 2 oktober bracht KU Leuven Rector Rik Torfs een bezoek aan het Sagalassos project. Deze groepsfoto die aan het einde van zijn bezoek werd genomen, willen we u niet onthouden.

Lezing Haacht 21 mei 2015: "Het laatantieke Sagalassos: het einde der tijden of een nieuw begin?".

In de afgelopen weken werd ons de vraag gesteld of de jaarlijkse lezingen in Leuven nog zouden doorgaan. In deze tijden van drukke agenda’s en nog drukker verkeer (zeker naar Leuven) vond het team het logischer om naar zijn Vrienden toe te komen. We zijn dus op zoek naar organisaties die ons kunnen helpen met het opzetten van lezingen.

In die zin zijn we verheugd te melden dat de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK) vzw niet alleen besloten heeft het Sagalassos Project te willen steunen als lid van onze Hermes kring, maar dat ze ook de volgende Sagalassos-lezing wenst aan te bieden.

Op donderdag 21 mei om 20u in het Gemeenschapscentrum Den Breughel (Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht) zal ik jullie bijzonder graag inwijden in het thema “Het laatantieke Sagalassos: het einde der tijden of een nieuw begin?”.

Ik kijk er naar uit veel Vrienden te mogen ontmoeten,

Jeroen Poblome

Syndicate content