Wie zijn de Vrienden van Sagalassos?

Printer-friendly versionSend to friend

Vrienden van Sagalassos zijn stuk voor stuk weldoeners, in de echte zin van het woord. Ze geven om cultuur, ze geven om het verleden, ze geven om het doorgeven van universele menselijke waarden aan volgende generaties. Vrienden van Sagalassos zijn tot in hun tenen geboeid door wetenschappelijk onderzoek, zeker als dat vanuit verschillende disciplines puzzelstukken aanbrengt om de vele raadsels van het verleden te helpen ontrafelen. Ze raken gefascineerd door esthetische details van gebouwen en sculpturen uit een lang vervlogen verleden, die de duurzaamheid van menselijk vernuft aantonen, maar zijn even geboeid te vernemen tegen welke steen verleden lotgenoten hun teen keer op keer bleven stoten. Vrienden van Sagalassos leren ook graag hoe deze kennis tot stand komt en leven mee met het welvaren van het project. Een lach en een traan waren in het antieke Sagalassos even belangrijk toen als nu, en daarom geven Vrienden van Sagalassos om die zeer mooie en unieke archeologische site.