Drs. Sam Cleymans

Printer-friendly versionSend to friend

Sam Cleymans obtained his master in archaeology at KU Leuven in 2014 with a thesis on the foodways and diet of the inhabitants of Düzen Tepe (SW Turkey). During his studies, Sam participated in an Erasmus exchange programme with the University of Bologna (2012-2013). Since 2012 he participates in fieldwork in Sagalassos and since 2014 Sam is also involved in material studies. As youngest member of the SARP, he will start his PhD research on the physical wellbeing of the population of Sagalassos during the Roman Imperial and Middle Byzantine periods. Hereby, the focus will be on combining the data from the aDNA-studies, diet reconstruction, physical anthropology and archaeological context to answer some questions concerning palaeopathology, demography, diet and wellbeing.

Sam Cleymans behaalde een master in de archeologie aan de KU Leuven in 2014 met een thesis over het dieet en de consumptiepraktijken van de inwoners van Düzen Tepe (Zuidwest-Turkije). Tijdens zijn studies, nam Sam deel aan een Erasmus uitwisseling met de Universiteit van Bologna (2012-2013). Sinds 2012 neemt hij reeds deel aan de opgravingen in Sagalassos en vanaf 2014 werkt hij ook mee aan de vondstverwerking. Als jongste lid van het SARP, zal Sam een doctoraatsonderzoek doen over het fysieke welzijn van de inwoners van Sagalassos tijdens het Romeinse keizerrijk en de Mid-Byzantijnse periode. De focus zal hierbij liggen op het combineren van de gegevens uit de aDNA-studies, de dieetreconstructie, de fysieke antropologie en de archeologische context om zo enkele vragen te beantwoorden omtrent paleopathologieën, demografie, dieet en welzijn.

Publications:

Cleymans, Sam, "Iconography as a source for hunting practices" in Man the Hunter, edited by Bas Beaujean, Margot Van den Broeck, Dave Geerts en Jasper Van Rensbergen. Leuven: Peeters, 2014: 33-40.

Contact
Go to Sam's K.U.Leuven Profile