Besteding middelen van de Vrienden van Sagalassos

Printer-friendly versionSend to friend

De werking van het Sagalassos Project is omvangrijk en veelzijdig. Het project ontvangt op geen enkele wijze structurele financiering, ook niet vanwege de Turkse overheden. Middelen voor wetenschappelijk personeel, en archeologisch en interdisciplinair veld- en laboratoriumwerk worden in competitieverband verworven bij verschillende instellingen. Vele aspecten van de werking van het project komen daarvoor echter niet in aanmerking, zoals publiekswerking, het ontwikkelen van webapplicaties, visualisaties van gebouwen en activiteiten uit het verleden van de stad, conservatie van opgegraven structuren en anastylose-projecten waarbij antieke structuren opnieuw opgericht worden aan de hand van oorspronkelijke bouwmaterialen. Ook het gelijke kansen beleid van het project ten aanzien van studenten in opleiding en de lokale gemeenschap kan steeds een duw in de rug gebruiken.

De bijdrage van de Vrienden van Sagalassos aan het campagne-budget in 2014 bedroeg 12%. We hebben samen met u de ambitie om dit tot 15% te zien stijgen! De steun van de Vrienden is het enige budget dat zeer flexibel kan worden ingezet.

De steun van de Vrienden van Sagalassos wordt als volgt ingezet: 40% wordt besteed aan allerlei vormen van wetenschapscommunicatie (gidsen op de site, panelen, webapplicaties, reconstructies, jaarrapport), 40% wordt besteed aan conservatie van de opgegraven structuren en vondsten, permanent beheer van de site en anastylose en 20% ondersteunt lopend onderzoek, met voorname aandacht aan het steunen van deelname studenten uit meerdere landen.