Vriend worden

Printer-friendly versionSend to friend

Word Vriend van Sagalassos


Vrienden van Sagalassos zijn onze schenkers van minimum 40 euro per jaar. Vul ook graag ons antwoordformulier in. Als schenker aan het Sagalassos Project ontvangt u de symbolische sleutel tot de stad. Met de sleutel in de hand bent u welkom op de site, krijgt u toegang tot alle lezingen en eventuele andere activiteiten van het Sagalassos Project, en wordt u uitgenodigd naar lezingen of andere activiteiten in uw buurt. Wij informeren u graag over onze werking via e-nieuwsbrieven tijdens de opgravingscampagnes en een thematisch, rijk geïllustreerd jaarverslag. Indien u dat wenst, wordt uw naam vermeld in de schenkerslijst op de website van het project. U wordt op de hoogte gebracht van het verschijnen van andere publieksgerichte publicaties van het project.

Giften zijn welkom op IBAN BE45 7340 1941 7789 en BIC/SWIFT: KREDBEBB, met vermelding van +++400/0000/06608+++. Deze rekening wordt beheerd door de KU Leuven. Uw gift komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel en u ontvangt een kwijtschrift vanwege de KU Leuven via het Leuvens Universiteitsfonds.

De Hermes-kring


De Hermes-kring staat voor Vrienden én weldoeners van het Sagalassos Project. Als bijzondere Vriend van het project kiest u ervoor studenten die ervan dromen om deel te nemen aan het project te steunen, en ontvangt u hun multimedia verslag. Hip en trendy zoals het studenten betaamt. Of u kiest ervoor uw gift in te zetten voor een van de speciale Vrienden-acties, en u ontvangt daarover geregeld specifieke e-nieuwsbrieven. Indien u dat wenst, wordt uw naam vermeld in de schenkerslijst op de website van het project.

U schenkt elke maand minstens 40 euro of jaarlijks minstens 400 euro aan het project, en vult het antwoordformulier in. Giften zijn welkom op IBAN BE45 7340 1941 7789 en BIC/SWIFT: KREDBEBB, met vermelding van +++400/0011/05536+++. Deze rekening wordt beheerd door de KU Leuven. Uw gift komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel en u ontvangt een kwijtschrift vanwege de KU Leuven via het Leuvens Universiteitsfonds.

De Hadrianus-raad


De Hadrianus-raad staat voor Vrienden én mecenassen van het Sagalassos Project. Leden van de Hadrianus-raad worden uitgenodigd om deel te nemen aan een jaarlijkse vergadering waarbij de kersverse onderzoeksresultaten en de toekomst van het project worden besproken. Uw gift ondersteunt een van de speciale Vrienden-acties op de site, naar keuze, en u ontvangt daarover uitgebreide rapportering. Indien u dat wenst, wordt uw naam vermeld in de schenkerslijst op de website van het project.

U schenkt elke maand minstens 100 euro of jaarlijks minstens 1.000 euro aan Sagalassos, en vult het antwoordformulier in. Giften zijn welkom op IBAN BE45 7340 1941 7789 en BIC/SWIFT: KREDBEBB, met vermelding van +++400/0011/05637+++. Deze rekening wordt beheerd door de KU Leuven. Uw gift komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel en u ontvangt een kwijtschrift vanwege de KU Leuven via het Leuvens Universiteitsfonds.

Partner van het Sagalassos Project

Als u voor ons nog meer wil betekenen kan u partner worden. Als partner van het Sagalassos Project ondersteunt u het onderzoek, de conservatie, de anastylose en de publieke ontsluiting van een van de prachtige monumenten van de stad. U wordt belanghebbende van de projecten gericht op de duurzame ontwikkeling van de regio Sagalassos. Via info@sagalassos.be verneemt u meer.

Legaten, Fondsen, Schenkingen uit het buitenland en Leerstoelen op Naam

De KU Leuven biedt een waaier aan mogelijkheden om het onderzoek van het Sagalassos Project op duurzame wijze te steunen. (Duo)legaten zijn een bijzonder interessante formule maar ook de oprichting van een fonds, schenkingen uit het buitenland of de inhuldiging van een leerstoel op naam behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie kan u vinden op www.kuleuven.be/mecenaat.