Vrienden-acties in het antieke Sagalassos

Printer-friendly versionSend to friend

Grondig onderhoud van het laat-Hellenistische Brongebouw

In 1997 werd het eerste afgewerkte anastylose-project plechtig geopend, in het gezelschap van toenmalig rector A. Oosterlinck. De Vrienden van Sagalassos waren toen apetrots te hebben bijgedragen aan het fantastische resultaat. Tijdens de opgravingen van begin de jaren '90 was er vastgesteld hoe goed het laat-Hellenistische brongebouw, gelegen in een woonwijk tussen de Bovenste Agora en het Theater, bewaard was. Bovendien bleek de bron na zo veel eeuwen nog actief en slaagde de ploeg erin het stromende water opnieuw te integreren in het gebouw. Op die manier kwam Sagalassos op heel unieke wijze weer tot leven en geniet het team, maar ook de vele bezoekers, nog elke dag van dit lekkere verfrissende water. Het brongebouw was tevens een leerschool voor het project in restauratie- en anastylose-technieken. Gezien de belangrijke plaats en rol van het gebouw in het antieke Sagalassos, maar ook de betekenis van dit project in de geschiedenis van het team, is het jammer vast te stellen dat de tand des tijds, maar voornamelijk het bij tijden onverbiddelijke klimaat in Sagalassos hun sporen aan het nalaten zijn op het brongebouw. Het gebouw en zeker de restauratie-mortel zijn dus toe aan een algemeen onderhoud. De Hermes-kring en de Hadrianus-raad worden warm opgeroepen het oorspronkelijke project van de Vrienden van Sagalassos in zijn volle glorie te helpen herstellen.

Hoe zag het oudste Sagalassos er uit?

In de zomercampagne van 2015 gaat het team verder op zoek naar de wortels van de stad. Er zijn op verschillende plaatsen in wat toen nog geen stad was indicaties van de oorsprong van de gemeenschap van Sagalassos, in de laat-Klassieke tijd of de Vroeg-Hellenistische periode (eind 5de-begin 3de eeuw v. Chr.). De echte verstedelijking gebeurt wellicht pas vanaf rond 200 v. Chr. Omdat de vroegste archeologische indicaties niet zo maar duidelijk zijn heeft het project nood aan het inzetten van professionele illustratoren die de verschillende puzzelstukken samen kunnen visualiseren.

Interdisciplinair onderzoek naar de relatie voeding en gezondheid in het verleden

Het discours rond gezonde voeding is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse media. Gezien onze duidelijk hogere levensverwachting in vergelijking met bijvoorbeeld de oudheid is gezondheid ook een maatschappelijk relevant onderzoeksthema. Terecht natuurlijk. Vaak gaan we er van uit dat onze hogere levensstandaard meer keuzemogelijkheden met zich meebrengt, die gezonde voedingspatronen en een betere algemene gezondheid zou ondersteunen. Als we nadenken over de voeding en gezondheid in de oudheid zijn verwachtingspatronen minder genuanceerd. Ofwel wordt het beeld opgeroepen van mensen die dichter bij de natuur stonden en zo, weliswaar in meer primitieve omstandigheden, betere evenwichten vonden en kerngezond waren. Daarnaast is er het beeld dat het gros van de bevolking armelui waren die moeilijk konden rondkomen, en dat povere algemene levensomstandigheden bijvoorbeeld hoge kindersterfte in de hand werkten. De werkelijkheid in het verleden was vanzelfsprekend complexer. De jarenlange interdisciplinaire aanpak van het Sagalassos project betekent dat het team op een schat van te ontginnen data zit die de werkelijkheid uit het verleden kan helpen ontrafelen. De steun van de Vrienden van Sagalassos helpt om de databestanden van de verschillende laboratoria betrokken in dit onderzoek beter te verbinden, zodat slimme data-mining en het vinden van ongekende verbanden mogelijk wordt.