e-Nieuwsbrief 30 november 2009

Printer-friendly versionSend to friend

Beste bezoeker,

Naar aanleiding van de twintigste opgravingcampagne in 2008 werd dit jaar een jubileumeditie van het Jaarboek uitgegeven. Dit zal de leidraad vormen om terug te blikken op twee decennia multidisciplinair archeologisch onderzoek in Sagalassos in het Radio 1-programma Mezzo. Prof. Waelkens zal er te gast zijn op dinsdag 1 december tussen 11.00u en 12.00u.

Eind oktober werd een campagne gelanceerd voor de restauratie van de Tholos van het Macellum. Intussen hebben al heel wat sympathisanten hun steun betuigd aan dit project. Wie interesse heeft om dit project te steunen vindt meer info hier.

Intussen hebben reeds een 400-tal mensen deelgenomen aan de lezingen over de eetcultuur in Sagalassos. Deze lezingen werden georganiseerd in het kader van de week van de Smaak. Op 2 december om 20.00u wordt deze lezing voor de laatste maal georganiseerd in Herk-de-Stad (Gemeenschapscentrum De Markthallen, Markt 2, Herk-de-Stad). Inschrijven kan via demarkthallen@herk-de-stad.be. De toegangsprijs voor deze lezing bedraagt 5 euro. Ook voor de opendeurdag van het Centre for Archaeological Sciences op zaterdag 19 december zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de voormiddag. Meer info vindt u hier.

Van 16 tot en met 28 november was Dr. Branko Mušič van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië) te gast in het Sagalassoshuis te Leuven. Dr. Mušič heeft de leiding over de geofysische prospectie in Sagalassos en het naburige Düzen Tepe (zie illustratie), waarbij met verschillende technieken (georadar en magnetometer) de mogelijk aanwezige archeologische structuren in de ondergrond – zonder op te graven- in kaart worden gebracht. Tijdens zijn verblijf in Leuven werkte Dr. Mušič nauw samen met Dr. Femke Martens, wiens postdoctoraal onderzoek zich focust op de stedelijke infrastructuur van Sagalassos. Een combinatie van het geofysisch onderzoek en resultaten uit test-opgravingen moet zo leiden tot een betere kennis van het netwerk van antieke wegen, en van het ondergrondse netwerk van kanalen voor de aan- en afvoer van water in Sagalassos. Daarnaast levert het onderzoek van Dr. Mušič belangrijke aanwijzingen voor de aanwezigheid en het uitzicht van opmerkelijke onopgegraven structuren in Sagalassos en Düzen Tepe, die tijdens komende campagnes door (test)opgravingen nader onderzocht kunnen worden.

Persoonlijk nieuws

Met droefheid melden we het overlijden van Mevrouw Rachel Guns, echtgenote van Dhr. Leo Bolsens. Vele jaren was ze, samen met haar echtgenoot, een vaste waarde in de Sagalassosploeg als logistieke medewerker; al die tijd reed Leo samen met de bestelwagen, volgestouwd met onderzoeksuitrusting en stalen, respectievelijk naar en van Turkije, waar Rachel hem bijstond in de logistiek. Dankbaar en vol respect en medeleven met de getroffen familie gedenken we haar toegewijde inzet voor het Sagalassos-project.

Op 16 november laatstleden heeft Koning Albert II tijdens een korte plechtigheid Prof. Waelkens in de ridderstand verheven.

Als lijfspreuk koos Prof. Waelkens "E scientiarium concordia veritas, ex officiis humanitas", wat betekent: "Enkel interdisciplinariteit leidt tot waarheid, dienstbetoon ligt aan de basis van menselijkheid". De bovenste helft van het schild is een afbeelding ontnomen aan de eerste bronzen stadsmunten van Sagalassos (eind 1ste eeuw v. Chr.), terwijl de onderste helft wordt ingenomen door de drievoetige ‘triskeles’, een religieus symbool van ongekende betekenis, dat heel erg verspreid was in Zuidwest-Anatolië.

Oproep

Regelmatig ontvangen wij post die niet bezorgd kon worden. Bent u recentelijk verhuisd? Laat het ons weten via info@sagalassos.be zodat we u kunnen blijven uitnodigen voor onze activiteiten.

Wil u graag het Sagalassos-project financieel steunen, dan vindt u hier verdere informatie.