e-Nieuwsbrief 28 mei 2010

Printer-friendly versionSend to friend

Beste vrienden en sympathisanten van Sagalassos,

Zestien jaar geleden, in 1994, werd in Sagalassos begonnen aan de opgravingen van wat toen niet meer dan een vrijwel onherkenbare ruïne leek. De overblijfselen hoorden toe aan een eens monumentale sierfontein (Nymphaeum) die gebouwd werd tijdens de Midden-Antonijnse periode (ca. 160-180 n.Chr) en die maar liefst 27m breed en 7,8m hoog was. Deze fontein bestond uit 6 aediculae (vooruitspringende ‘kapellen’ gevormd door zuilen) opgebouwd uit verschillende gekleurde steensoorten, met daarvoor een waterbassin dat 81m³ water kon bevatten. Het Nymphaeum was prachtig versierd met onder andere theatermaskers, Medusahoofden, vis- en plantenmotieven en bevatte oorspronkelijk twee imposante beelden van Dionysos met een sater. Deze en een serie later toegevoegde beelden die tijdens de opgravingen werden teruggevonden, zijn thans te bezichtigen in het museum van Burdur.

Doordat bijna alle oorspronkelijke bouwelementen van het Antonijns Nymhaeum werden teruggevonden, kon in 1998 begonnen worden met de anastylose van het bouwwerk. Hierbij werd het nymphaeum volledig heropgebouwd met de oorspronkelijke bouwelementen en ontbrekende structurele bouwblokken werden nagemaakt volgens de originele technieken en met vergelijkbare steensoorten. Na jarenlang intensief heropbouwen, wordt de anastylose van het Antonijns Nymphaeum tijdens de zomer van 2010 afgerond.

Het Sagalassos Project nodigt daarom al haar vrienden en sympathisanten uit bij de officiële opening van het gerestaureerde Antonijns Nymhaeum op 28 augustus 2010. In aanwezigheid van prof. Marc Waelkens en o.a. de directeur van Cultuur van Burdur, de directeur van het museum van Burdur, en mogelijk zelfs de Turkse Minister van Cultuur en Toerisme, evenals onze Belgische ambassadeur zal het resultaat van jarenlang werk plechtig onthuld worden.

Het Antonijns Nymphaeum voor de opgravingen (links, foto uit 1989) en na een bijna afgeronde restauratie (rechts, foto uit 2009)

In het kader van deze officiële opening organiseert reisbureau Omnia een vijfdaagse reis in de regio rond Sagalassos, met als hoogtepunt de plechtige opening van het Antonijns Nymhaeum zelf. Het programma van deze reis vindt u hier. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Reisbureau Omnia:

Reisbureau Omnia
Diestsevest 2
3000 Leuven
Tel : 016 24 38 35
E-mail: gaelle.bourgault@omnia.be of michel.kunnen@omnia.be

Uiteraard staat het u ook vrij om Sagalassos op eigen houtje te bezoeken. Onze gidsen staan u graag te woord tijdens de opgravingscampagne zelf (4 juli tot 19 augustus), maar ook daarbuiten kunt u Sagalassos bezoeken en een kijkje komen nemen naar het Antonijns Nymhaeum en eerder afgeronden anastyloseprojecten, en nog lopende of voltooide opgravingsprojecten. Meer informatie om uw bezoek aan Sagalassos voor te bereiden vindt u hier: http://www.sagalassos.be/explore .

We hopen van harte u te mogen ontmoeten in Sagalassos of op een van onze lezingen en andere evenementen.

Het Sagalassos team