e-Nieuwsbrief 16 december 2010

Printer-friendly versionSend to friend

Fiscaal attest 2010 voor giften

Het archeologisch onderzoek en de restauratie van monumenten in Sagalassos kan niet zonder de financiële steun van de 'Vrienden van Sagalassos'. Met uw steun kan ook de volgende campagne opnieuw een succes worden. Vriend van Sagalassos worden kan eenvoudig door een storting op het volgende rekeningnummer:

432-0000011-57
K.U.Leuven
Krakenstraat 3
3000 Leuven
Structurele mededeling: 400/0000/06608

Voor stortingen vanaf 30 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Indien u nog een fiscaal attest wenst voor 2010, dient uw storting in 2010 overgemaakt te zijn. Vanaf 38 euro wordt men 'steunend vriend'.

Sagalassos Jaarboek 2009

Het Jaarboek 2009 is ondertussen in de laatste fase van afwerking nà de druk gekomen. Uitgeverij Peeters verzekerde ons het verschijnen ervan vóór Kerstdag.

Sagalassos op vakantiebeurs Brussel en Antwerpen

Op volgende vakantiebeurzen komt een infostand rond Sagalassos: Vakantiesalon Antwerpen van donderdag 27 tem maandag 31 januari 2011 (alle dagen van 10-18u, Antwerp Expo (Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen); Vakantiesalon Brussel van donderdag 3 tot en met maandag 7 februari 2011 (alle dagen van 10u tot 18u, Brussels Expo, paleizen 4, 5, 6 en 7).

Sagalassos-lezingen

Noteer alvast de Sagalassos-lezingen in het voorjaar in uw agenda. Naar jaarlijkse gewoonte krijgt u dan een overzicht van de resultaten van de afgelopen campagne. Deze dubbellezingen (door prof. Marc Waelkens en prof. Jeroen Poblome) gaan door op woensdag 2 maart, dinsdag 8 maart en donderdag 24 maart 2011 te Leuven (PDS aula) en op donderdag 17 maart in Tongeren. Toegang is gratis.

Inschrijven kan online: http://www.sagalassos.be/lezing

Contactgegevens

Na 20 jaar werking beschikt het Sagalassos-project over heel wat contactgegevens. Sommige adressen en emailadressen zijn intussen gewijzigd. Indien u nog brieven of e-mails ontvangt op een verouderd adres kan u ons dit steeds laten weten via info@sagalassos.be. We passen uw gegevens dan graag aan.