e-Nieuwsbrief 5 januari 2011

Printer-friendly versionSend to friend

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het hele Sagalassos team wenst U heel oprecht een uitstekend 2011 en dankt U nogmaals voor de steun die wij van U in het verleden mochten genieten. Wij zijn wel verplicht mede te delen dat volgens de nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2011 fiscale attesten enkel mogen afgeleverd worden vanaf 40 euro, wat automatisch impliceert dat wie een dergelijk bedrag stort voortaan als 'steunend vriend van Sagalassos' zal beschouwd worden en dus ook iets meer van zijn belastingen zal kunnen recupereren. Wie aldus 40 euro stort zal door ons dezelfde voorkeursbehandeling krijgen als wie vroeger minstens 38 euro overschreef. Wij hopen dat de stap van 38 naar 40 euro niet als te groot zal worden beschouwd. Uiteraard blijft elke vorm van steun voor ons welkom en essentieel, indien wij ten minste het onderzoek in Sagalassos op hetzelfde niveau willen laten verdergaan.

Sagalassos-lezingen

Noteer alvast de Sagalassos-lezingen in het voorjaar in uw agenda. Naar jaarlijkse gewoonte krijgt u dan een overzicht van de resultaten van de afgelopen campagne. Deze dubbellezingen (door prof. Marc Waelkens en prof. Jeroen Poblome) gaan door op woensdag 2 maart, dinsdag 8 maart en donderdag 24 maart 2011 te Leuven (PDS aula) en op donderdag 17 maart in Tongeren. Toegang is gratis.

Inschrijven kan online: http://www.sagalassos.be/lezing