e-Nieuwsbrief 28 juni 2011

Printer-friendly versionSend to friend

Prijs voor de Integratie

Op 6 april kreeg Marc Waelkens de "Prijs voor de Integratie" vanwege de "Turkse Unie" in België. Dit is een vereniging van overwegend in Limburg wonende mensen van Turkse origine, waarvan de meesten ondertussen de Belgische nationaliteit hebben verworven. De prijs werd hem toegekend in het "Istanbul Centre" in Brussel, omwille van zijn jarenlange inspanningen in Turkije en België om tot een harmonieuze samenwerking tussen Turken en Belgen te komen. De directe aanleiding was het feit dat de Turkse gemeenschap in Limburg bij de tentoonstelling over Sagalassos in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren betrokken wordt. De tweede laureaat was Emir Kir, staatssecretaris van de Brusselse deelregering en minister van de Waalse gemeenschap, iemand van de tweede generatie Turken, die het al tot minister van ons land schopte. (bezoek: turkseunie.be)

Gidsen in Sagalassos

Na veertien jaar ononderbroken dienst als vrijwillige gidsen in Sagalassos zullen Dirk en Ilse Desmet dit jaar een welverdiend sabbatjaar nemen. Wij wensen hen heel oprecht en hartelijk te danken voor hun onverdroten inzet in Sagalassos, maar ook hier in België. Zij hebben over de jaren heen duizenden toeristen in meerdere talen op de site rondgeleid. De enthousiaste commentaren in ons gastenboek illustreren hoezeer hun inzet door de bezoekers geapprecieerd werd. Zij hebben hierdoor ook tientallen nieuwe ‘vrienden van Sagalassos' gemaakt en bij anderen het vuur brandend gehouden. Wij zullen hen deze zomer heel erg missen.Dit alles betekent niet dat wij deze zomer geen kostenloze rondleidingen meer aanbieden. Van 6 juli tot en met 25 augustus zal deze taak dit jaar worden ingevuld door Melissa D'Hulster en van 17 juli tot 28 juli door Evelien Denecker, die dit al meerdere jaren met eenzelfde inzet en heel veel voldoening vanwege de bezoekers heeft gedaan. Dat is trouwens ook het geval voor Jan Thiels, die in augustus de periode van 1 tot 11 augustus op zich neemt. In dezelfde periode zal ook Kristine Vandezande deze dienstverlening verzorgen. Wij zijn er van overtuigd dat ook dit jaar elke bezoeker heel tevreden de site zal verlaten.

Wij vestigen er nogmaals de aandacht op dat onze gidsen, net zoals het opgravingsteam, wekelijks van zondagmorgen 7u30 tot donderdagavond 18u, op het terrein zullen aanwezig zijn. Op vrijdag en zaterdag wordt er niet gewerkt en worden er bijgevolg ook geen rondleidingen voorzien.

Campagne 2011 op de website

Net als de vorige jaren kan u het gebeuren tijdens de campagne op de voet volgen op onze website. Nu reeds kan u de doelstellingen voor de verschillende sites en disciplines raadplegen (Aims). Zo weet u meteen welke opdracht de archeologen en andere wetenschappers dit jaar zullen volbrengen. In de loop van de maanden juli en augustus zullen ook webrapporten verschijnen die u op de hoogte houden van het verloop van de opgravingen en ander wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zullen er ook weer foto's verschijnen die u laten meegenieten van het dagelijks leven op en rond de site (Daily Life).

Tentoonstelling in Istanbul

Wie Sagalassos bezoekt, brengt doorgaans ook een bezoek aan het Museum van Burdur, waar al onze topstukken op het vlak van de beeldhouw- en reliëfkunst, evenals tal van objecten uit het dagelijkse leven van Sagalassos zijn tentoongesteld in een prachtig nieuw gebouw. Twee van onze topstukken, met name de hoofden van de kolossale beelden van Hadrianus en Marcus Aurelius, die in 2008 en 2009 in de thermen werden blootgelegd en die ook vanaf eind oktober in Tongeren worden tentoongesteld, zijn momenteel één van de grootste publiektrekkers in een tentoonstelling die nog tot 1 augustus loopt in de "Assos zaal" van een nieuwe vleugel van het Archeologisch Museum van Istanbul (vlak naast Topkapi gelegen). De tentoonstelling "Empires in Istanbul: From Hittite to Ottoman" stelt 210 kunstwerken uit 16 Turkse musea tentoon met portretten in verschillende materialen van de heersers over Anatolië vanaf de Hettieten tot de Ottomaanse tijd. Een echte aanrader voor wie voor zijn beroep of tijdens zijn verlof Istanbul aandoet.