Scientific programs

Printer-friendly versionSend to friend

KU Leuvenwww.kuleuven.be

Methusalem

A plea for a ‘holistic’ archaeology. Interdisciplinarity and the interaction man-environment during the Holocene at and around Sagalassos.

G.O.A. 07/2

SAGALASSOS en haar territorium, van de Late Oudheid tot de Byzantijnse periode. Stedelijke en landelijke nederzettingsgeschiedenis, economie en handel tijdens de overgang van de Laat-Romeinse naar de Vroeg-Byzantijnse periode (4e tot 7e eeuw n. Chr.) en tijdens de Midden-Byzantijnse periode (late 7e tot 12e/13e eeuw n. Chr.)

Excellentiefinanciering

Centre for Archaeological Sciences

Federaal Wetenschapsbeleidwww.belspo.be

IUAP VI: De overgang van republiek naar keizertijd. De invloed van “romanisatie” op de steden en het platteland van Italië en de provincies (2e/1e eeuw v. chr. – 2e/3e eeuw n. chr.)

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderenwww.fwo.be

Romeinse en (vroeg-) Byzantijnse provinciesteden als productie-, consumptie- en distributiecentra. Een case studie: Sagalassos en zijn territorium (1ste - 7de/13de eeuw n.Chr.)

Nationale Bankwww.bnb.be

Het Macellum te Sagalassos - Een monumentale getuige van zes eeuwen van socio-economische activiteit en verandering