Nieuwsbrief juni 2014

Printer-friendly versionSend to friend

Beste Vrienden van Sagalassos,

De zomer staat voor de deur, dus heeft het Sagalassos Project zijn 2014 campagne officieel gelanceerd. Langs deze weg zal ik jullie geregeld, in naam van het team, over onze nieuwe bevindingen informeren.

Het is zeer op zijn plaats dit eerste bericht te beginnen met een dikke en welgemeende dankuwel aan prof. Marc Waelkens, de grondlegger van het project. Zijn vertrouwen in de toekomst van Sagalassos is groot, en we zullen er als team alles aan doen om hem daarin niet te beschamen. Vanzelfsprekend betekent zijn emeritaat geen einde aan zijn activiteiten en het team kijkt uit naar de publicaties die hij zich heeft voorgenomen klaar te stomen.

We zijn net op tijd uit Leuven vertrokken. Ons Leuvens Sagalassos huis wordt immers grondig aangepakt, langs buiten en binnenin. Een volledige generatie project-archief dienden we in dozen in te pakken. Bij het sleuren hebben we ons vast voorgenomen in de toekomst nog minder met papier te werken. Es zien wat daar van komt. Hoewel nog in stellingen, loont een blik op onze nieuwe voorgevel zeker de moeite. Zo waren we er ons niet van bewust dat het huidige Sagalassos huis ook één van de meer dan duizend panden is dat vernield werd tijdens de barbaarse daden van het Duitse leger in Leuven, van 24 tot 28 augustus 1914. De gedenkstenen in de gevel, die nu weer zichtbaar zijn geworden, zijn daar de trieste getuigenis van.

Tijdens de eerste maand van de campagne zal het team zich toeleggen op studie van vondstmateriaal, ter voorbereiding van eindpublicaties. Typisch is dat materiaalstudie meer tijd in beslag neemt dan opgraven. Als die studie dient te gebeuren samen met lopende opgravingen, is er niet voldoende tijd om de zaken grondig aan te pakken. Zo kijken we deze maand in detail naar de chronologie van de torens en verdedigingsmuur die in de late oudheid over de Colonnadestraat werden opgetrokken, en bereiden we een boek voor over de opgravingen van de pottenbakkersateliers op de oostelijke helling van de oostelijke voorstad. We hebben ook een nieuw classificatiesysteem uitgewerkt voor de metaalvondsten, dat deze maand volledig getest zal worden. Deze informatie zal, net zoals dat aan het gebeuren is met de keramiek en munten opgegraven in Sagalassos, in het "Sagalassos Integrated Information System" (SIIS) worden toegevoegd. SIIS was al een uitstekend depotsysteem voor vondsten, maar wordt nu ook een intelligent en volledig digitaal platform, dat informatie over de opgravingen beheersbaar en vlot opvraagbaar maakt. Dat is dan toch al een kleine berg papier minder...

Vele groeten uit Sagalassos,

Jeroen Poblome