Het Sagalassos Project

Printer-friendly versionSend to friend

Sagalassos is een imposante archeologische site in een prachtig berglandschap, gelegen op 7 km ten noorden van de dichtstbijzijnde stad, Ağlasun (provincie Burdur in zuidwest-Turkije). De archeologische resten liggen verspreid over terrassen met een overweldigend uitzicht op de omliggende valleien.

Het Sagalassos Archaeological Research Project graaft niet enkel de monumenten van deze zeer goed bewaarde antieke stad op, maar bestudeert ook een de gemeenschap die hier meer dan 1000 jaar gewoond heeft in tal van aspecten: hun dagelijkse leven, dieet, woon- en werkomstandigheden, geloof, muntslag, architectuur, kunst, productie, handel, bodemrijkdommen, bossen en gewassen, landschappen en klimaat.

Het interdisciplinaire archeologische onderzoeksprogramma van de KU Leuven begon in 1986 als een deelproject van de Britse 'Pisidia Survey'. Vanaf het begin van het Sagalassos Project werd tot doel gesteld alle beschikbare archeologische data te verwerken in samenwerking met partner-disciplines, zoals de geologie, archeometrie, geomorfologie, geofysica, zoölogie, botanie, ecologie, antropologie enz. Recentelijk zijn ook sociale geografie, planbeheer en toerisme aan dit lijstje toegevoegd. De stad en haar 1200 km² grote territorium zijn niet enkel een zeer interessant onderzoeksonderwerp, maar ondertussen is het monumentale centrum van het antieke Sagalassos grotendeels opgegraven en opengesteld voor bezoekers. Wandel- en fietspaden werden aangelegd die niet alleen de site aandoen, maar tal van andere mooie plekken in de streek.

Naast de sterke interdisciplinaire focus, zijn ook conservatie en anastylose een handelsmerk geworden van het Sagalassos-Project. De heropbouw van het laat-Hellenistische Brongebouw (1994-1997) en de overdekking van de Neon-Bibliotheek (1995-1997) werden gevolgd door de anastylose van het Noordwest-Heroön (1998-2009), het Antonijns Nymphaeum (1998-2010), de Zuidwestelijke Boog van Claudius (2010-2013) en de Noordoostelijke Boog, die toegang geeft tot de Bovenste Agora (2013-2014). Ook enkele andere monumenten op de Bovenste Agora worden sinds 2011 heropgebouwd: de erezuilen in elke hoek van dit plein en de exedera naast de oostelijke portico zijn reeds voltooid. De anastylose van de tweede boog van Claudius die de zuidwestelijke toegang tot de Bovenste Agora overspant is gepland voor de jaren 2015-2017.

Het Sagalassos-Project is gevestigd aan de KU Leuven en werd in 1990 opgestart door Em. Prof. Dr. Marc Waelkens. Met zijn emeritaat in 2013-2014, droeg hij de fakkel over aan Prof. Dr. Jeroen Poblome, die dit wetenschappelijk programma verder zet onder bescherming van het Turks Ministerie van Cultuur en Toerisme en het Museum van Burdur. In de drukste jaren telde het project gemiddeld 90 wetenschappers en studenten die tijdens de zomer op de site werken. Meer dan de helft van dit internationale team bestaat uit Turkse experten en studenten. Vanaf 2014 streven we er naar om met een kleiner, doch even efficiënt team te werken. Elke zomer worden ook 50 tot 90 werkmannen uit het nabijgelegen Ağlasun tewerk gesteld. De kerngroep bestaat uit meester-werkmannen die zich gedurende de voorbije twee decennia gespecialiseerd hebben in opgravings- en conservatietechnieken.