2015 = een boeiend en druk jaar!

Beste Vrienden van Sagalassos,

2015 is een boeiend en druk jaar geweest voor Sagalassos. Zo zijn we drie maal op campagne geweest, in het voor- en najaar en tijdens de zomer zelfs voor drie maanden. Voor het einde van het jaar dient Johan Claeys zijn doctoraat over de Oostelijke Voorstad van Sagalassos officieel in, en zijn de nieuwe doctoraten van Sam Cleymans over de bevolkingsgeschiedenis en welzijn in de stad en van Dries Daems over de oorsprong van de stad voorspoedig van start gegaan. Daarnaast lopen er nog doctoraten over Sagalassos bij geologie, fysische geografie, sociale geografie, ecologie, ruimtelijke planning en numismatiek. Bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben we een nieuw Onderzoeksproject en Krediet aan Navorsers toegekend gekregen. We zijn de blijde archeologische boodschap gaan verkondigen tijdens lezingen in Keulen, Cambridge, Erzurum, Cadiz, Göttingen, Mainz, Brussel en Lyon, en hebben voor het eerst ook een internationaal congres georganiseerd in Sagalassos zelf.

De Sagalassos zomercampagne 2015 zit erop! 11 september 2015

Beste Vrienden van Sagalassos,

Onze Sagalassos 2015 zomercampagne is ondertussen al weer achter de rug. Wat kunnen drie maand toch voorbij vliegen… De laatste tijd zijn de berichten wat achter gebleven. Dat heeft alles te maken met de klassieke eindsprint waarbij elk lid van de ploeg nog net iets meer gedaan wil krijgen dan oorspronkelijk gepland. De weersomstandigheden bleven ook een zeer wisselende planning opleggen.

Nieuws uit Sagalassos, 19 augustus 2015

Beste vrienden van Sagalassos,

De afgelopen dagen staan de hemelsluizen geregeld open boven Sagalassos. Helemaal niet het weer dat we hier in augustus gewoon zijn. Jammer genoeg bemoeilijken de fikse regen- en hagelbuien het opleveren van de opgravingen en de voortgang van de conservatie- en anastylosewerkzaamheden, waardoor het dagelijks schuiven is met de planning. De flexibiliteit van de medewerkers en Turkse arbeiders wordt voortdurend getest, maar de ploeg is super dus we slaan er ons wel door. Hoewel ik jullie deze week graag een eerste rapport uit de opgravingen had gebracht, gaan we wegens omstandigheden toch nog even de andere toer op. Het bericht van deze week is geheel gebaseerd op de nieuwsgierigheid van twee van onze deelnemende studenten, Marjolein van de Waa en Dave Geerts. Beiden zijn afstuderend en hebben zich bekwaamd in de prehistorie, mede dankzij de rijke onderzoekstraditie en collecties in het vermaarde Leuvense Laboratorium voor Prehistorie.

Een vaak gestelde vraag aan onze gidsen betreft de eerste bewoners van Sagalassos: vanaf wanneer kenden de Ağlasun vallei en omringende bergen menselijke voetstappen? Wie waren de mensen die voor de allereerste keer het omringende landschap van Sagalassos gebruikten om te voorzien in hun bestaan? Tot nu toe gingen we er van uit dat de oudste objecten in de omgeving van Sagalassos getuigen van menselijke aanwezigheid van zo’n 12.000 jaar geleden. Dit is de periode die de overgang vormt van het paleolithicum (de oude steentijd) naar het meso- en vervolgens neolithicum (de midden en nieuwe steentijd). Jager-verzamelaars trokken ten tijde van dit epi-paleolithicum door de Ağlasun vallei, waar meer dan voldoende water, wild en grondstoffen aanwezig waren, terwijl rotsholtes en grotten hoog in de bergwanden beschutting boden.

Het geld van Sagalassos, 28 juli 2015

Dag Vrienden van Sagalassos,

De werkzaamheden zijn hervat na het Suikerfeest. De anastylose-ploeg concentreert zich verder op de Bovenste Agora. Het fundament van de metershoge erezuil in de zuidoostelijke hoek van het plein, de vierde en laatste die we wensen herop te richten, bleek sterk aangetast door de tand des tijds en vraagt dus aandacht en tijd. Hetzelfde geldt voor de fundamenten van de Boog van Claudius, die de zuidoostelijke toegang tot de agora overspande. Ondertussen is een tweede conservatie-ploeg opgestart die specifiek in de Romeinse Thermen zal werken, waar we helaas heel veel schade van afgelopen winter te herstellen hebben. En de opgravingen? Wel, die lopen door. Voor een diepte van 3 tot 4 meter draaien we ons hand niet meer om in Sagalassos, maar op bepaalde werven zitten we nu al meer dan 6 meter diep. De resultaten zullen er heus wel zijn, maar laten dus wat langer op zich wachten. Ondertussen belichten we graag een ander aspect van het veelkoppige onderzoek van het Sagalassosproject.

Eén van de vondstcategorieën uit Sagalassos die in detail bestudeerd wordt, zijn de munten. De identificatie en studie van dit materiaal gebeurt sinds 2012 door Fran Stroobants, die dit bericht voorbereidde, en Johan van Heesch, beide verbonden aan het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Munten kunnen van groot belang zijn voor de interpretatie van opgegraven structuren en contexten, aangezien ze vaak goed te dateren zijn en als dusdanig waardevolle chronologische informatie kunnen leveren. Daarenboven stellen de opgravingsmunten ons in staat de geldgeschiedenis van Sagalassos en omgeving te reconstrueren, en na te gaan welke rol munten speelden in het dagelijkse leven van de inwoners van de stad.

Zeg het met bomen, 20 juli 2015

Dag Vrienden van Sagalassos,

Deze keer geen berichtje vanuit Sagalassos maar van het thuisfront in Leuven. Na zes weken campagne betekent het Suikerfeest voor de leden van de ploeg een paar dagen aangename en welverdiende rust. Zoals jullie weten omvat het Sagalassos onderzoeksproject meer dan archeologie alleen en is er een zeer levendige traditie van interdisciplinair onderzoek. Eén van die onderzoekslijnen richt zich op een reconstructie van de bossen rond Sagalassos doorheen de tijd. Bossen vormen immers een belangrijk onderdeel van het regionale natuurlijke landschap van Sagalassos en zijn een belangrijke bron van onder andere brandstof en constructiemateriaal, zowel voor de vroegere bewoners van Sagalassos als voor de huidige inwoners van Ağlasun. Het doel van dit onderzoek, onder leiding van Bart Muys en Ellen Janssen, die dit bericht voorbereidde, is om de bossamenstelling, structuur en biomassa te reconstrueren doorheen de tijd.

Syndicate content