Ablutie in Sagalassos, 13 juli 2015

Dag Vrienden van Sagalassos,

De laatste paar weken waren gezegend met overvloedige regenbuien die ons hebben ‘gereinigd’ van het stof van de opgravingen. Ook in de oudheid was reiniging een belangrijk aspect van het dagelijks leven, zeker wanneer het rituele handelingen betrof. Religie, rituelen en hun plaats in een steeds veranderende maatschappij is het onderzoeksveld bij uitstek van Peter Talloen, postdoctoraal onderzoeker bij ons project, die jullie dit rapport brengt.

Zoals in de eerste nieuwsbrief te lezen staat, doen we opgravingen in en rond de stedelijke raadszaal of het Bouleuterion, gelegen ten westen van de Bovenste Agora, in het kader van onze zoektocht naar de origine van Sagalassos. Daarbij documenteren we voornamelijk de oprichting van het gebouw, maar bepaalde zaken uit de latere bouwgeschiedenis van de raadszaal springen ook in het oog. Zo werd deze vergaderplaats opgegeven in de late oudheid, wellicht rond het einde van de 4de eeuw, als gevolg van wijzigende politieke constellaties waarbij de vroegere stadsraad haar bevoegdheden verloor. Het raadsgebouw werd hierbij gedeeltelijk ontmanteld en een groot gedeelte van de bouwblokken werd hergebruikt in de laatantieke fortificaties opgetrokken rond het stedelijk centrum.

Nieuws uit Sagalassos, 2 juli 2015

Beste vrienden van Sagalassos,

De opgravingen draaien op volle toeren. Ondanks het duidelijke opzet ervan, komen er andere resultaten naar boven. Waar we bij het Gymnasium bijvoorbeeld bij de start van de opgravingen heel wat blokken van de Dorische portiek zagen liggen, en dit als het ware een ‘gemakkelijke’ opgraving zou worden, blijkt die portiek bovenop een ander gebouw te zijn gezet. Verrassing, want nu komen er onmiddellijk een paar meter in de diepte bij om op te graven. We geven dus graag de opgravingen nog wat tijd en brengen jullie ondertussen een thema uit de vondstverwerking van dit jaar.

Deze campagne zetten we een grondige archeologische analyse van de begravingspraktijken in Sagalassos op touw, en dit in functie van een nieuw FWO-Onderzoeksproject waarop Sam Cleymans vol moed aan zijn doctoraat is begonnen. Tot nog toe zijn er over heel veel jaren in totaal 162 skeletten opgegraven die zich in 110 verschillende graven bevonden. Het doel van dit onderzoek bestaat er in de Romeinse en de Byzantijnse populaties met elkaar te vergelijken op het gebied van gezondheid, welzijn en levenskwaliteit. Om dit te bereiken werken verschillende disciplines samen: fysische antropologie, genetica, isotopenstudies voor dieetreconstructie en archeologie; naar de aloude interdisciplinaire traditie gelanceerd door Marc Waelkens. Als archeologen willen we de begravingen zo goed mogelijk dateren, en de grafarchitectuur en grafgiften bestuderen om de verschillende tradities beter te begrijpen.

Nieuws uit Sagalassos, 18 juni 2015

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het is weer zover. Sinds een week zitten we op onze vertrouwde berg in Turkije, en zal ik jullie geregeld op de hoogte brengen van nieuwe bevindingen en ontdekkingen, groot of klein. Verschillende Vrienden die een moeilijke periode doormaken, onder meer door ziekte, hebben laten weten dat deze berichten helpen om even de gedachten te verzetten. In tijden waarin algehele drukte ons om de oren slaat kan ik alleen maar hopen dat nieuws uit Sagalassos een beetje deugd mag doen voor iedereen.

Vondst van de week, 10 september

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het is mij een genoegen jullie de resultaten van onze werkzaamheden tijdens afgelopen campagne op de Bovenste Agora van Sagalassos voor te stellen. De resultaten op de overige werven volgen in een later bericht. De opgravingen, het architecturale studiewerk en de restauratiewerkzaamheden op het centrale plein van Sagalassos werden dit jaar gesteund door het Departement Federaal Wetenschapsbeleid (IUAP 07/09), de KU Leuven (GOA 13/04), de firma's Aygaz, Koptur/Turquievision, Paloma Hotels, Omnia, de familie Renier, het Amerikaanse Global Heritage Fund en last but not least de Vrienden van Sagalassos.

Vondst van de week, 1 september

Dag Vrienden van Sagalassos,

Het grootste deel van de ploeg is ondertussen terug thuis. Deze week wordt de site afgesloten voor de winter en legt de anastylose-ploeg de laatste stenen op elkaar. Daarna is het weer voor even mooi geweest in Sagalassos.

Met spijt moet ik jullie melden dat het beloofde bericht betreffende de opgravingsresultaten even op zich zal moeten laten wachten. Bij terugkomst in Leuven blijkt dat de renovatiewerken aan het Sagalassoshuis weliswaar in de laatste recht lijn zitten, maar nog niet toelaten ons op een normale manier te organiseren. Zowel het digitale als het analoge archief is nog niet consulteerbaar. Van zodra alles in zijn plooi valt krijgen jullie zeker het beloofde overzicht.

Jeroen Poblome

Syndicate content