Vondst van de week, 21 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

De restauratieploeg van Ebru en Semih is druk in de weer hun vele stenen te reinigen en te verstevigen. Heel wat van het materiaal van dit jaar heeft eeuwen aan de oppervlakte gelegen en is daarom heel sterk verweerd. Om deze architecturale elementen weer een dragende functie te kunnen geven is er dus werk aan de winkel.

In afwachting van hun verdere inzichten, graag nog eens een vondst van de week. Deze maal betreft het een stuk uit het werk van dr. Elizabeth Murphy verbonden aan het prestigieuze Institute for Study of Ancient World van New York University. Elizabeth is al jaren met ons project verbonden en legt zich toe op de studie van de wondere wereld van de ambachtslui in de Romeinse wereld. Sagalassos vormt voor haar zonder twijfel één van de rijkste gevalstudies, waar sinds jaar en dag zeer interessante ateliers worden opgegraven.

Vondst van de week, 14 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

Graag bericht ik jullie voor het eerst over de restauratie en anastylose activiteiten die deze maand op de Bovenste Agora van Sagalassos van start zijn gegaan. Gelukkig is het weer veel beter geworden in vergelijking met juni, wanneer de ploeg redelijk vaak kou heeft geleden in de aanhoudende regen. Goed weer is echt wel nodig om met kranen en hijsstroppen aan de slag te gaan met de zware stenen van de vele monumenten op en rond dit marktplein.

Vondst van de week, 7 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

Sinds afgelopen woensdag is de conservatie en anastylose ploeg volop bezig hun werven aan het organiseren. In afwachting van hun eerste bericht uit het veld, deel ik graag heugelijk nieuws met jullie. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen heeft in zijn commissievergadering beslist Dries Daems te benoemen tot nieuwe medewerker van het Sagalassos Project, om vanaf 1 oktober aanstaande en dat voor de volgende vier jaar een doctoraat te schrijven over "Complex samenleven: Een studie van complexiteit in gemeenschapsvorming in Zuid-West Anatolië tijdens de Hellenistische Periode (323-133 v. Chr.)". In dit bericht vat Dries zijn op stapel staande onderzoek samen.

Vondst van de week, 29 juni

Dag Vrienden van Sagalassos,

De eerste maand van studie in de opgravingsdepots zit er al weer bijna op. We kijken tevreden terug en hopen in de komende tijd op een goede oogst van wetenschappelijke publicaties, als resultaat van ons studeerwerk. De volgende ploeg staat klaar, om de vele nodige conservatie-interventies op de site te starten en ook om de anastylose van een reeks kleinere monumenten op de Bovenste Agora aan te vatten. Vanzelfsprekend zullen we ook over die werkzaamheden verslag uitbrengen. In afwachting daarvan graag nog eens een object!

Vondst van de week, 19 juni

Beste Vrienden van Sagalassos,

Hartelijk dank voor jullie reacties op het amfoor-bericht. Het tweede vondstbericht is verzorgd door collega Ine Jacobs, Chancellor's Fellow aan de School of History, Classics and Archaeology van de University of Edinburgh. Ze slaat nagels met koppen!

Immers, in Sagalassos maar ook op veel andere Romeinse sites, zijn ijzeren spijkers de meest voorkomende metalen voorwerpen in opgravingen. Over het algemeen wordt hier vrij weinig aandacht aan besteed en meestal verdwijnen ze in het depot met enkel een korte notitie van hun aanwezigheid. En toch kunnen zelfs deze onopvallende objecten ons heel wat vertellen over antieke architectuur, zeker als deze niet erg goed bewaard is gebleven. De aanwezigheid van een houten dakgebinte bijvoorbeeld, waarvan de houten balken niet zijn bewaard, kan nog wel worden aangetoond door de overgebleven spijkers.

Syndicate content