e-Nieuwsbrief 26 oktober 2009

Printervriendelijke versieSend to friend

Beste Vriend/Sympathisant

Campagne 2009

De Sagalassos-campagne van 2009 ligt intussen al een tijdje achter ons. Op wetenschappelijk vlak mag deze campagne weer als zeer geslaagd worden beschouwd. De bijzonder sensationele vondsten van 2007 en 2008 hebben zich dit jaar echter niet herhaald. Anderzijds krijgt de antieke stad, dankzij de lopende restauratieprojecten, opnieuw beetje bij beetje haar 'oorspronkelijke' gelaat terug. De werkzaamheden aan het Heroön werden dit jaar afgerond terwijl de afwerking van het Antonijns Nymphaeum voor volgend jaar is gepland. Wie het rustig nog eens wil nalezen kan steeds surfen naar de webreports. De website is tevens opnieuw rijk gevuld met foto's van de campagne.

Lezingen najaar 2009 en opendeurdag CAS

In november en december zullen Prof. Waelkens en Prof. Poblome een aantal dubbellezingen geven in het kader van de Week van de Smaak waarvoor dit jaar Turkije het gastland is. De dubbellezingen zullen dieper ingaan op de eetcultuur in Sagalassos. De lezingen vinden plaats in Waregem, Leuven, Ranst en Herk-de-Stad. Meer informatie vindt u hier.

Op 25 april laatstleden opende het Centre for Archaeological Sciences zijn deuren voor het publiek. Tijdens deze opendeurdag kregen de deelnemers een rondleiding in de labo's en werd uitleg verschaft over de wijze waarop de exacte wetenschappen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het archeologisch onderzoek van Sagalassos en de andere archeologische projecten van de K.U.Leuven. Gezien het succes van deze eerste opendeurdag wordt dit initiatief herhaald op 19 december 2009. Meer informatie vindt u hier.

Lidmaatschap Vrienden van Sagalassos

Het archeologisch onderzoek en de restauratie van monumenten in Sagalassos kan niet zonder de financiële steun die het project reeds vele jaren mag ontvangen van de vele sympathisanten van het project. U kan mee bijdragen aan de realisatie van de volgende Sagalassos-campagne in 2010 door een storting aan het Sagalassos project. Deze storting kan gebeuren op het rekeningnummer van K.U.Leuven.

432-0000011-57
K.U.Leuven
Krakenstraat 3
3000 Leuven
Structurele mededeling 400/0000/06608

Vermeld zeker ook de structurele mededeling. Voor stortingen vanaf 30 euro ontvangt u een fiscaal attest. Meer informatie over de Vrienden van Sagalassos vindt u hier.

Sagalasun

Afgelopen week werd het Sagalasun Project gelanceerd in Ağlasun. Dit project dat de lokale ontwikkeling van Ağlasun steunt wordt gefinancierd door de Wereldbank. Het wordt geleid door de architecten Ebru Torun en Göze Üner van het Sagalassos-project samen met Dhr. Salih Ceylan van de lokale middelbare school. Het thema van het project is 'duurzame rurale ontwikkeling: een toekomst voor de jeugd in rurale regio's.' Het project beoogt bewustzijn te creëren bij de jeugd omtrent de troeven van Ağlasun en hun gebruik voor duurzame ontwikkeling.

De stad stelde daartoe een klein gebouw ter beschikking dat omgevormd wordt tot een informatie- en bezoekerscentrum voor Ağlasun en haar omgeving. Afgelopen week werd het gebouw geschilderd en schoongemaakt door studenten van de school en vrijwilligers uit Ağlasun. De foto-tentoonstelling van fotografen Bruno Vandermeulen en Danny Veys van het Sagalassos-project werd geopend op 17 oktober. De officiële opening gebeurde door de rector van de Mehmet Akif Ersoy University te Burdur, Prof. Gökay Yıldız, en werd gevolgd door een openluchtfeest. De volgende dag werd een uitstap naar Sagalassos georganiseerd onder leiding van Ebru Torun waaraan 45 studenten deelnamen.

De studenten werden gevraagd om tevens een projectonderwerp te kiezen dat handelt over de culturele en natuurlijke grondstoffen van Ağlasun (uitgezonderd de archeologische site) om het potentieel voor duurzaam gebruik te onderzoeken. Enkele voorstellen betroffen 'kruiden en thee uit Ağlasun', 'Architectuur uit Ağlasun', 'mineralen en ertsen', ... De mogelijkheid om hun voorstellen om te zetten naar de praktijk werden door de studenten en door het publiek enthousiast onthaald.

International conference "Imaging History - Photography after the fact."

In het kader van het artistieke onderzoeksproject “(in)site, site-specific photography revised, applied to the archaeological site Sagalassos” wordt een internationale conferentie georganiseerd die beoogt de relatie tussen fotografie en geschiedenis te verkennen. Op welke wijze visualiseren fotografen erfgoed of geschiedenis? Wat is het belang van plaats, in het bijzonder de plaats nadat de gebeurtenissen plaatsvonden. Een gerelateerd onderwerp dat centraal staat in de theorie van de fotografie en de fotografie zelf, is tijd. De conferentie focust op de wijze waarop fotografen omgaan met het verleden, wanneer tijd 'verleden tijd' wordt. Het thema 'Imaging History, Photography after the fact' biedt een gelegenheid om, zowel op theoretisch als op artistiek vlak, de mogelijkheden te verkennen om de geschiedenis vast te leggen. Wie graag wil bijdragen aan deze conferentie vindt meer informatie hier.

Personalia

In oktober zijn ook opnieuw een aantal nieuwe collega's gestart. Ralf Vandam zal een doctoraat starten met als onderwerp “Pre- and protohistorical settlement developement in the territory of classical Sagalassos". Ook Rob Rens zal een doctoraat starten. Dit behandelt “The formation of ethnic (?) identities and cultures in Southwest Anatolia (Lycia, Pamphylia and Pisidia) from the Early Iron Age to Late Antiquity and their reaction to major acculturation processes such as the confrontation with the Greek culture, Imperial culture and Christianity." Rick Bonnie zal, dankzij een aspirantenbeurs van het FWO, doctoraatsonderzoek doen naar "Galilee during the Second Century AD: a period of political, social-cultural and economic development". Eva Kaptijn zal op 1 november starten als post-doctoraal medewerker. Zij zal het Sagalassos-project versterken met haar survey-expertise.

Anderzijds zal een collega met een lange staat van dienst, Hannelore Vanhaverbeke, het project verlaten. Zij heeft door haar survey-werk op het territorium van Sagalassos een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis hiervan. Vanaf 1 november wordt ze aangesteld als professor aan de pas opgerichte faculteit aan de universiteit van Burdur.

Professor Waelkens ontving op 16 oktober laatstleden een eredoctoraat van de universiteit van Burdur in aanwezigheid van de Turkse Minister van Cultuur en Toerisme.

Jaarboek 2008

Het Jaarboek 2008 is tijdens de campagne verschenen en wordt uitgegeven door Peeters Publishers. Het is een jubileumeditie die in 400 pagina's en meer dan 300 foto's, een overzicht geeft van 20 jaar opgravingen in Sagalassos. Het kan gekocht worden in de betere boekhandel of bij Peeters Publishers.

Varia

Dankzij de inzet van velen blijkt de website een groot succes. Op enkele maanden tijd werden reeds meer dan 100.000 hits geteld.