e-Nieuwsbrief 1 februari 2010

Printervriendelijke versieSend to friend

Sagalassos-lezingen: reeds 1200 inschrijvingen

Ook dit jaar zullen de Sagalassos-lezingen weer een druk bijgewoond evenenement worden. Reeds meer dan 1200 deelnemers zijn ingeschreven voor één van de vier lezingen die doorgaan op woensdag 10 februari, donderdag 18 februari, dinsdag 23 februari en donderdag 4 maart eerstkomend. Inschrijven kan nog steeds op http://www.sagalassos.be/lezing09. Voor de lezing in Tongeren (donderdag 18 februari) zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.

Sagalassos Mozaïek

Korte bijdragen over de stad en haar territorium. In deze digitale nieuwsbrief een bijdrage over een graffito in Sagalassos en de mogelijke impact van het Romeinse leger op cultuur en economie.

Graffito in de stadsvilla

Het bekladden van muren is een fenomeen van elke dag. Net zoals vandaag de dag muren worden beklad met teksten en afbeeldingen – soms mooi, soms lelijk, soms geapprecieerd als kunstwerk, soms vergruisd – werden er ook in de Oudheid graffiti op muren geplaatst. Uiteraard gebeurde dit niet met spuitbussen, maar met verf of door het inkrassen op een steen of pleisterlaag. Regelmatig komen zulke graffiti ook in Sagalassos aan het daglicht. In de zomer van 2009 vond het team van de 'stadsvilla' een nieuwe binnenkoer (kamer LXIX). Deze was omgeven door een portiek met zuilen aan minstens twee zijden. De portiek was rijkelijk gedecoreerd met polychrome fresco’s, met zowel geometrische banden als figuratieve afbeeldingen. De fresco’s zaten helaas niet meer op hun oorspronkelijke plaats, maar op één stukje werd toch een merkwaardige vondst gedaan. Na het zorgvuldige poetswerk van het labo kwam op de groene achtergrond een hoofd te voorschijn. Het betreft hier het hoofd van een volwassen man. Hij is duidelijk afgebeeld in profiel, met veel aandacht voor het oog en het kapsel.

Zou dit een zelfportret kunnen zijn, of misschien een kinderstreek, buiten het oog van de ouders? Of heeft een slaaf hier zijn meester in de wand ingegrift?

Manu militari? Het Romeinse leger als culturele en economische stimulans

Tot aan de heerschappij van keizer Augustus was het binnenland van Klein-Azië, en bijgevolg ook de streek van Sagalassos, een land met af en toe lokale opstanden, maar dat tot op dat moment niet erg dicht bevolkt en verstedelijkt was. Augustus richtte in Pisidië zes nieuwe kolonies op, waar veteranen uit het leger grond kregen toebedeeld. Deze streek bood een ideale oplossing voor het tekort aan grond in Italië voor de veteranen. De nieuwe bevolking zorgde voor een economische stimulans en een zekere incorporatie van Pisidië in het Romeinse Rijk. Daarnaast was Asia Minor een ideale bron van recrutering van nieuwe troepen, in het bijzonder voor de legioenen aan de Donaugrens.

Ook in de derde eeuw n.Chr. had de militaire aanwezigheid een gunstig effect op de economie. De regio wist in te spelen op de vraag naar goederen vanuit het leger, en kon deze goederen bovendien eenvoudig naar verafgelegen gebieden transporteren via de grote havens aan de kusten van Pamphylië.

Deze bevindingen vloeien voort uit de Masterscriptie Geschiedenis van de Oudheid van drs. Rob Rens. Het onderzoek baseerde zich op historische bronnen, de rijke epigrafische vondsten in Turkije, evoluties in de circulatie van munten en de productie van artisanale goederen en landbouwproducten. De resultaten zullen verder toegelicht worden in het kader van een GOA/CAS-lezing op 23 april.

Bezoek Sagalassos

In het voorjaar boeken heel wat mensen reeds hun zomervakantie. Wie nog op zoek is naar een mooie bestemming kan zeker een bezoek aan Turkije overwegen. Uiteraard mag daarbij een bezoek aan Sagalassos niet ontbreken. Wie komt in juli of augustus kan de opgravingen zien en wordt door onze eigen gidsen rondgeleid. De prachtige ligging van de site, de indrukwekkende monumenten, de bedrijvigheid van het archeologisch onderzoek en restauratiewerkzaamheden, en de steevast erg gewaardeerde begeleiding door de gidsen, is voor heel wat bezoekers een indrukwekkende belevenis. De regio rond Sagalassos heeft echter nog andere troeven. Zo kan je er prachtige wandelingen maken, sommige zeer gemakkelijk, andere dan weer gericht op de geoefende bergwandelaar. Uiteraard mag ook een bezoek aan het museum van Burdur niet ontbreken waar heel wat mooie vondsten uit Sagalassos worden tentoongesteld.

Om de regio meer toegankelijk te maken wordt in Ağlasun ook hard gewerkt aan nieuwe verblijfsmogelijkheden. Op dit moment zijn er echter ook al verblijfsmogelijkheden bij Turkse gezinnen volgens een bed-and-breakfast formule (gastvrijheid verzekerd). Praktische informatie over een bezoek aan Sagalassos vindt u op www.sagalassos.be/explore.

Thematische lezingenreeks 2010

In 2009 werd op 4 plaatsen in Vlaanderen in totaal vijf maal een thematische dubbellezing gegeven over 'Eetcultuur in Sagalassos' (Waregem, Leuven, Ranst, Herk-de-Stad). Deze lezingen kaderden in de Week van de Smaak waarvan Turkije dit jaar het gastland was.

In 2010 willen we dit initiatief voortzetten waarbij we de Vrienden en sympathisanten van Sagalassos graag uitnodigen om suggesties te doen voor een thema. Vraagt u zich af of er in de Oudheid ook klimaatsproblemen waren, al dan niet veroorzaakt door de mens en wat die daar aan deed? Is een economisch crisis een modern fenomeen? En wat met immigratie en integratie in de Antieke wereld? U kan zelf suggesties doen voor een thematische lezing.

"(in)site Sagalassos. Geschiedenis in beeld"

Fotografen Bruno Vandermeulen en Danny Veys brengen, in het kader van het project "(in)site, site-specific photography revised", archeologische sites in beeld. Als fotograaf leggen ze hierin eigen klemtonen. Over de rol van fotografie in de beeldvorming over erfgoed en geschiedenis organiseren zij op 18 februari een internationaal symposium in Brussel. Meer informatie over het symposium vindt u hier.

Wie de foto’s van Bruno en Danny nu reeds wil bewonderen kan terecht op de website www.insitephotography.be. Ook de Sagalassos-website biedt een schat aan foto-materiaal.

Contactgegevens

Na 20 jaar werking beschikt het Sagalassos-project over heel wat contactgegevens. Sommige adressen en emailadressen zijn intussen gewijzigd. Indien u nog brieven of emails ontvangt op een verouderd adres kan u ons dit steeds laten weten via info@sagalassos.be. We passen uw gegevens dan aan.

Meer informatie over het Sagalassos-project vindt u op deze website. Voor bijkomende vragen kan U contact opnemen met het Sagalassos-secretariaat via info@sagalassos.be.

Het Sagalassos-team