e-Nieuwsbrief 26 februari 2010

Printervriendelijke versieSend to friend

Sagalassos-lezingen

Komende donderdag, 4 maart, vindt om 20.00u de laatste Sagalassos-lezing over de afgelopen campagne plaats in Leuven. Wie interesse heeft kan nog steeds inschrijven via www.sagalassos.be/lezing09. Tijdens de vorige drie Sagalassos-avonden mochten we in totaal reeds meer dan 1200 deelnemers ontvangen.

Ook op andere tijdstippen tijdens het jaar vinden er lezingen over Sagalassos plaats. Dit gebeurt doorgaans op aanvraag van socio-culturele of geschiedkundige verenigingen, serviceclubs, reisgenootschappen etc. Indien u interesse hebt voor een lezing over Sagalassos voor uw vereniging kan u contact opnemen met het Sagalassos-secretariaat (info@sagalassos.be of 016/32.48.62).

Sagalassos Mozaïek

Korte bijdragen over de stad en haar territorium. In deze e-nieuwsbrief een bijdrage van Philip Bes en Leo Vanhecke over een merkwaardig fenomeen: bladafdrukken op amforen uit Sagalassos.

Amforen zijn grote(re) kruiken die tijdens de Griekse en Romeinse perioden dienden voor de opslag maar nog belangrijker het transport van allerhande goederen, in het bijzonder wijn, olijfolie en zgn. vissaus of garum. Fragmenten van dergelijke amforen worden ook in Sagalassos elk jaar veelvuldig gevonden, waarbij één categorie een belangrijke plaats inneemt: amforen in Fabric 4 (een soort kleipasta) werden geproduceerd tussen de late vierde en de vroege zevende eeuw na Christus. Hoewel de herkomst van deze amforen niet bekend is, vond de productie vermoedelijk plaats in het territorium van Sagalassos.

De voorbije jaren zijn op de bovenkant (de rand) van 18 verschillende amforen in Fabric 4 afdrukken van bladeren gevonden. Hoewel de eerste afdruk werd afgedaan als toeval, kan nu met zekerheid worden gezegd dat de afdrukken bewust werden aangebracht, aangezien de afdrukken steeds dezelfde kenmerken vertonen.

Leo Vanhecke (Nationale Plantentuin van België, Meise) heeft twee soorten kunnen identificeren, zijnde Styrax officinalis L. en Vitis vinifera. De eerste soort, een heester, produceert een gom die volgens vele Griekse en Romeinse schrijvers een belangrijk ingrediënt was in de parfum- en medicijnindustrie. De tweede is niets minder dan de wijnrank, en het is alombekend dat wijn in de Oudheid een zeer geliefd product was.

Beide geïdentificeerde soorten werden zeer waarschijnlijk geëxploiteerd omwille van hun gom en wijn; het samengaan van amfoorproductie en landbouwexploitatie (waarbij de amforen dienden als verpakking) is een bekend scenario voor de Oudheid, dat vermoedelijk ook in dit geval zo heeft gewerkt. De bladeren kwamen vermoedelijk als deel van het snoeimateriaal mee naar de plaats van verwerking. Hoewel de reden waarom de afdrukken werden aangebracht ons nog ontgaat, suggereert de identificatie van de bladeren alleszins dat zij deel uitmaakten van een economische activiteit met een zeker belang. Pisidië (het gebied van Sagalassos) en Isaurië (ten zuidoosten van Pisidië) bijvoorbeeld worden in antieke bronnen herhaaldelijk genoemd als belangrijke regio’s voor de herkomst van de geurige styrax-gom.

Tholos-project

Het project voor de restauratie van de tholos van het macellum loopt nog steeds. Meer informatie vindt u hier.

Contactgegevens

Na 20 jaar werking beschikt het Sagalassos-project over heel wat contactgegevens. Sommige adressen en emailadressen zijn intussen gewijzigd. Indien u nog brieven of emails ontvangt op een verouderd adres kan u ons dit steeds laten weten via info@sagalassos.be. We passen uw gegevens dan aan.

Meer informatie over het Sagalassos-project vindt u op deze website. Voor bijkomende vragen kan U contact opnemen met het Sagalassos-secretariaat via info@sagalassos.be of 016/32.48.62.

Het Sagalassos-team